Föda utan rädsla

Föda utan rädsla

Föda utan rädsla (FUR) är en modern förlossningsförberedande profylaxmetod. Den fokuserar på förlossningshälsa och kroppens inneboende förmåga att föda. Metoden handlar om vad man kan göra för att känna sig trygg under förlossningen och minimera stress och rädsla.

FUR grundades av Susanna Heli som har arbetat med födande i över 20 år. Hon har skrivit böckerna Föda utan rädsla (Confident birth) samt Trygg förlossning. Förutom profylaxkurser för blivande föräldrar lärs metoden även ut till sjukvården.
ATT FÖDA I TRYGGHET

FUR grundas på den vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd. Den grundas även på fördjupad kunskap om kroppens autonoma nervsystem (lugn och ro- samt stressystemet). Den förklarar hur vår andnings- och stressfysiologi hänger samman.  Metoden visar på hur våra känslor är sammankopplade med födantes fysiologi. Vad kan bromsa och vad kan främja födandet?

I metoden använder man fyra praktiska verktyg: andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Verktygen kan användas under förlossningens alla faser.

Till skillnad från äldre profylaxmetoder fokuseras det inte på att lära sig andas på ett särskilt sätt. Här fokuserar man istället på att behålla sin normala andning, så som man andas i trygghet. På detta sätt stimuleras just känslan av att vara trygg vilket gör födandet enklare.

Går man en förlossningsförberedande FUR-kurs får man även lära sig om vikten av stöd. Partnern/stödpersonen får träna på hur man kan vara ett bra stöd och vad man konkret kan göra för att stötta den födande.

Copyright © 2019 Doula&Profylax, Alla rättigheter förbehållna.

This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand