Covid-19

Info för gruppkurser med anledning av covid-19

Vidtagna riskreducerande åtgärder efter genomförande av Folkhälsomyndighetens riskbedömning:
-begränsat antal deltagare (max 3 par/kurs).
-lokalen möbleras så att alla kan hålla tillräckligt avstånd.
-om möjligt kommer kursen att kortas ned lite i tid (inte i kursinnehåll, utan längden på pauserna).
-när årstid och väder tillåter kan kursen hållas utomhus (detta meddelas innan).
-tillgång till handsprit och handtvätt finns.

Vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska ni såklart inte delta.
Copyright © 2019 Doula&Profylax, Alla rättigheter förbehållna.

This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand