VAD ÄR EN DOULA?


Vad är en doula?

En doula är en stödperson som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd. En doula medverkar vid förlossningen, men även innan och efter; för att lära känna och prata igenom. En doula har inget medicinskt ansvar, utan fokuserar på den känslomässiga upplevelsen av att föda barn. Doulan arbetar för att skapa en så positiv och stärkande upplevelse som möjligt – doulan är en beskyddare av förlossningsupplevelsen.

En doula kan stötta både på sjukhus och hemma. Vill man föda på sjukhus, men ändå stanna hemma så länge som möjligt kan doulan vara ett bra stöd för det.

En doula finns till för den födande och hennes (eventuella) partner; för att stötta, uppmuntra och bringa trygghet. Och för att hjälpa partnern att vara ett bra stöd. Forskning har visat att relationen stärks för de par som haft en doula närvarande vid förlossningen. Även anknytningen till barnet stärks.

Ytterligare en effekt av att ha en doula närvarande gäller föräldrarnas tillfredsställelse. De känner sig mer nöjda med sin upplevelse och mer delaktiga i sin egen förlossning. 

Förutom att ge stöd och finnas nära kan en doula bland annat hjälpa till med:
- avslappning, massage, olika tekniker
- hon kan se till att ni äter, vilar, sover
- anteckna vad som sker för att ni skall minnas bättre efteråt
- ta bilder eller filma om så önskas
DOULAEFFEKTEN
Vad är doulaeffekten? Jo, när en doula är med vid en förlossning ger det många goda effekter.

Med en doula minskar:
- antalet kejsarsnitt
- behovet av medicinsk smärtlindring
- önskemål om ryggbedövning
- förlossningens längd

Med en doula ökar:
-antalet föräldrar som är mer delaktiga i förlossningen
-antalet föräldrar som känner sig tillfreds med sin upplevelse 

Detta har mätts i flera internationella vetenskapliga studier. Läs mer här.


Copyright © 2019 Doula&Profylax, Alla rättigheter förbehållna.

This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand